Herrens Engel – Kristus i det Gamle Testamente Den Evangeliske Lære

Hermed de citater af kirkefædrene, som jeg nævner i dagens afsnit:  Eusebius (ca. 260 – ca. 340): "Husk, hvordan Moses kalder dén, som viste sig for patriarkerne (…) nogle gange Gud og Herren, og nogle gange Herrens engel. Han antyder klart, at dette ikke var Almægtig Gud, men et sekundært væsen … Dén, der blev set, må have været Guds ord, som vi kalder Herre, ligesom vi gør Faderen. (…) Han, der blev set af de hellige patriarker, var ingen anden end Guds ord." (Evangeliets bevis, 1.5)   Justin Martyr (ca. 100-165): "Og at Kristus, der er Herre og Gud, Guds Søn, og som tidligere viste sig i magt som menneske og engel og i ildens herlighed ved tornebusken, han blev også åbenbaret ved dommen, der blev fuldbyrdet over Sodoma…" (Dialog med Trypho, ch128)   Ambrosius (ca. 339 – 397): "Det var ikke Faderen, der talte til Moses i busken eller i ørkenen, men Sønnen. Det var om denne Moses, Stefanus sagde: Det er ham, der var i menigheden i ørkenen, sammen med englen. ApG 7:38" (Exposition of the Faith, 1:13:83)   Hele verset: ”Det var også ham, der i menigheden i ørkenen var sammen med englen, der talte til ham på bjerget Sinaj, og med vore fædre, og han modtog livgivende ord at give os.”   Irenæus (ca. 130-200): "Og atter, da Sønnen taler til Moses, siger han: Jeg er kommet ned for at udfri dette folk. 2 Mosebog 3:8 For det er ham, som steg ned og steg op til menneskenes frelse." (AH 3.6.2)   Klement af Alexandria (150 – ca 215): ”Ordet var samtidig Jakobs træner og menneskehedens underviser [det fremgår af dette]–"Han spurgte efter," siges der, "hans navn og sagde til ham: Sig mig, hvad er Deres  navn?" Og han svarede: "Hvorfor spørger du om mit navn?" For han ventede med at afsløre det nye navn til han kom som det nye menneske – spædbarnet. Han var endnu ikke navngivet, siden Herren Gud endnu ikke er blevet menneske. Alligevel kaldte Jakob stedet: "Guds ansigt." "For jeg har set," siger han, "Gud ansigt til ansigt; og mit liv er bevaret." Guds ansigt er det Ord, ved hvilket Gud er åbenbaret og gjort kendt. (The Instructor, 1:7)   Jeg har oversat citaterne her fra: https://catholicnick.blogspot.com/2019/05/is-angel-of-lord-in-old-testament.html
  1. Herrens Engel – Kristus i det Gamle Testamente
  2. New Age – en samtale med Peter O. K. Olofson (episode 100)
  3. Den Augsburgske Bekendelse artikel 14 – Om den kirkelige orden. Eller 'Det særlige præstedømme'
  4. Den Augsburgske Bekendelse artikel 3 – om Guds Søn
  5. Dæmonbesættelser og eksorcisme

Find flere af mine videoer ved at klikke på YouTube ikonet. Her i ovenstående taler jeg om, hvorfor jeg er luthersk. De andre videoer er på sin vis en uddybelse af det, jeg siger i denne video.

Følg mig på Facebook!

Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører.

2 Tim 4,2-3