Åndernes Ånd

Mel.: Jesus mit liv (gl. salmebog (1988) nr. 728)

1. Åndernes Ånd
løsner de bånd,
der giver ængstlige dage.
Udsendt af Gud
med nådens bud.
Skænket, at styrke os svage.

2. Hellige ild,
kærlig og mild
renser tålmodigt og stille.
Formningen sker
med os som ler,
sådan som Herren det ville.

3. Nænsomt og blidt
gør han det hvidt,
som før var urent og syndigt.
Skaber på ny
Paradis by.
Alt bliver atter så yndigt.

4. Vi er hans folk,
Han, vores tolk,
som lægger ordet i munden.
Vi deler ud
af glædens bud.
Vi træder frem. Han er grunden.

5. Du, tre i én,
oprejser ben,
stendøde knogler får ånde.
Hold os til dig!
Vis os på vej.
Uden, så går vi til grunde.

6. Åndernes Ånd
du løsner bånd,
giver os nyskabte dage.
Sender os ud
med nådens bud.
Skænket, at styrke de svage

Blog på WordPress.com.

%d bloggers like this: