Lovens træl og nådens barn

Mel.: Påskeblomst hvad vil du her?

Lovens træl og nådens barn
minder meget om hinanden,
holder sig fra verdens skarn:
lyst og utugt, druk og banden.
Dog er trællen ej på vej,
prøver selv at frelse sig.
Barnet venter evig glæde
i Guds rige – retfærds sæde.

Du kan ikke nåden få
ved at yde alt dit bedste.
Der er kun én vej at gå
hvis du vil i Himlen feste.
Ikke gennem lovens tvang.
Ikke gennem salme sang.
Jesus er hvad du må have.
Jesus er Guds nådegave.

Nogen gange er det svært,
skelne mellem barn og slave.
Begge to har Ordet kært,
dog vil træl helst loven have.
Barnet elsker glædesbud,
om at alt er gjort af Gud.
Jo, Gudsbarnet læser loven,
ser dog, nåden er fra oven.

Hvem kan kalde Gud sin far?
Hvem er med i Guds familie?
Hvem er det, som troen har?
Hvem gør efter Herrens vilje?
Det gør den, som tror på ham,
som bar verdens synd og skam.
Ene den hvis tro afhænger
af hvad Gud af nåde bringer.

Blog på WordPress.com.

%d bloggers like this: