Om mig

Jeg er Pastor Jón Tróndheim Poulsen –
ægtemand, far og præst

D. 17. juli, 1999 blev jeg gift med Laila. Vi har fire børn, to piger og to drenge. Jeg er Cand. Theol. fra Århus Universitet, og blev Ordineret som præst i Den Danske Folkekirke i 2009. Jeg har virket som præst i valg- og frimenigheder.

Rent læremæssigt har jeg det syn på Bibelen, at den er Guds ord helt fra Første Mosebog og lige indtil Johannes Åbenbaring. Derudover betragter jeg mig selv som en bekendelsestro lutheraner. Dvs. jeg står inde for den lære, som udtrykkes i de tre oldkirkelige bekendelser (den apostolske trosbekendelse, den nikænske trosbekendelse og den athanasianske trosbekendelse). Endvidere betragter jeg de lutherske bekendelser som en sand udlægning af den bibelske lære (se fx Luthers lille katekismus, den augsburgske bekendelse – og for mere udførlig uddybning, læs konkordiebogen).

Blog på WordPress.com.

%d bloggers like this: